ekologiczne ciasto

ekologiczne ciasto

Weksle i wewnątrz rodziny Pożyczki oceny i strukturyzacji Zagadnienia

Możliwości

Dzisiejsze trudne środowisko bankowe i finansowe spowodowało pewne problemy i stworzył pewne możliwości. Opcja pożyczać pieniądze w rodzinie jest jednym z obszarów, które powinny zostać rozpatrzone. pożyczek wewnątrzgrupowych rodzina ma swoje zalety; Do zalet należy rozpatrywać z dwóch różnych perspektyw-1) w perspektywie czysto ekonomicznego; oraz 2) podatkowego punktu widzenia.

ekologiczne ciasto

Obecnie mamy stopy środowisku o niskiej stopy procentowej. Typowym konserwatywna inwestor może rozsądne zarobić dopiero od 1% do 4% ich inwestycji. To stwarza okazję dla inwestora członka rodziny, aby kredyt do członka rodziny kredytobiorcy, którzy mogą nie być w stanie zakwalifikować się do kredytu bankowego. W ten sposób obie strony skorzystają. Poprzez pożyczki wewnątrz rodziny zapłacone odsetki mogą być trzymane w rodzinie. Ponadto, stopa procentowa może być dostosowana do potrzeb i okoliczności pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Warunki kredytu może być również dostosowane.

Przykłady sytuacji kredytowej, które mogą pasować do aktualnych okoliczności są: finansowanie uruchamiania działalności gospodarczej, finansowanie zakupu domu, refinansowanie kredytu mieszkaniowego, oraz finansowanie nieruchomości inwestycyjnych.

ekologiczne ciasto

Pożyczki te mają pewne korzyści podatkowe, a także między pokoleniami transfer bogactwa.

Zasady i zagrożenia

Podobnie jak w przypadku wszystkich technicznych transakcji finansowych istnieją ważne zasady, których należy przestrzegać. Wszystkie kredyty rodzina powinna być skonstruowana w sposób formalny sposób. Formalne weksel powinien być przygotowany i podpisany. Powinien on szczegółowo zasady i warunki pożyczki oraz przepisy spłaty. Kompletna dokumentacja pożyczki potwierdzające powinny zostać opracowane i zawarte w pliku kredytu rodzina.

Artykuł dzięki: